Jedyne gospodarstwe ekologiczne w gminie Ozimek. Tłoczymy soki z naszych własnych owoców i warzyw. Zmęczonych, Zielonych, Indywidualistów, Babcię z Dziadkiem, Mamę z Tatą i Dzieciaki serdecznie zapraszamy na szczególny, wyjątkowy i niezapomniany urlop dla wszystkich zmysłów!

Proszę zainstalować aktualną wersję Flash

Program edukacji ekologicznej w Ekozagrodzie

 Foldery do pobrania

Program edukacji ekologicznej w Ekozagrodzie "Jabłoniowy Sad"

 

Założenia ogólne

 

program edukacjiProjekt Ekozagrody zakłada organizację kilkugodzinnych warsztatów
w gospodarstwie ekologicznym połączonych z degustacją produktów
pochodzących z gospodarstwa. Warsztaty skierowane są w pierwszej
linii do dzieci przedszkolnych i szkolnych i mogą stanowić uzupełnienie
lekcji jako ścieżka edukacyjna, uatrakcyjnienie przedmiotu "Przyroda"
albo część składową Zielonej szkoły (rozbudowany plan pobytu dzieci
na Zielonej szkole w naszym regionie może połączyć np. wizytę
w Dinoparku lub w Parku Krajobrazowym z naszą ofertą).
Zajęcia przewidziane są raczej dla mniejszych grup (jedna klasa), ponieważ
metodyka zakłada czynny udział uczestników w zajęciach. Dzieci nie tylko obserwują, ale mają także możliwość
organoleptycznego doświadczenia wszystkiego o czym będą dyskutowały. W zależności od wieku będą
zastanawiały się nad rozwiązaniem pewnych problemów i m.in. opracują materiały dla swojej szkoły lub
przedszkola. Dopełnieniem zmysłowego pojmowania jest oczywiście degustacja tego, co gospodarstwo akurat
ma do zaoferowania. Na trwałe w pamięć zapada bowiem tylko to, czego doświadczy się wszystkimi zmysłami.

 

Dla przedszkoli i szkół, w szczególności bilingualnych i szkół z językiem niemieckim jako językiem mniejszości oferujemy przeprowadzenie warsztatów w języku niemieckim.

 

Wybór ścieżek dydaktycznych

Bogactwo naturalne - woda
Od jabłuszka do soku
Ogród różnorodności i folwark zwierzęcy

 

Ścieżka dydaktyczna:

Bogactwo naturalne - woda

 

program edukacjiW trakcie zajęć dzieci zapoznają się z szerokim kompleksem
zagadnień związanych z wodą jako zasobem naturalnym.
Podczas warsztatów będą dyskutować na temat rodzajów wód
oraz wartości wody dla przyrody i człowieka. Na konkretnym
przykładzie zapoznają się z krążeniem wody w przyrodzie.
Podczas małego spaceru dzieci będą mogły przyjrzeć się bliżej
biotopowi "staw". W zależności od pory roku będą np. prowadzić
obserwację rosnących tu roślin, ich budowy i ich przystosowania
do życia w danym miejscu albo rozpoznawać fazy rozwoju żaby. Trzecim elementem warsztatów będzie przedstawienie i wspólne opracowanie zagrożeń. Warsztaty będą
koncentrowały się na problematyce jakości i ilości dostępnych wód. Dzieci obejrzą ekologiczną oczyszczalnię roślinno-stawową. Makieta, schematy i proste eksperymenty
przybliżą dzieciom jej działanie oraz zasady oczyszczania wody.

Faza czwarta:
Kończąc dzieci opracują w grupach plansze odnoszące się do warsztatów i swój plan oszczędności wody,
które będą mogły zabrać ze sobą.   

 

Ścieżka dydaktyczna:

Od jabłuszka do soku

 

program edukacjiPodczas prac związanych z produkcją soku (zbieranie, mycie, tłoczenie, pasteryzowanie i rozlewanie soku) dzieci poznają znaczenie bioróżnorodności dla środowiska i dla krajobrazu kulturowego wsi. Nacisk będzie położony na zagadnienia znaczenia zadrzewień śródpolnych dla rolnictwa, krajobrazu kulturowego wsi i dla bioróżnorodności, znaczenia łąk sadów rozproszonych oraz znaczenia starych lokalnych odmian owoców. Dzieci będą miały możliwość porównania intensywnej produkcji owoców z produkcją tradycjonalną i samodzielnego wyciągnięcia wniosków odnośnie wartości takich owoców dla zdrowia człowieka. Wokół zdrowia człowieka będzie również krążyć problem żywności przetworzonej i ubogacanej dodatkami dostępnej w sklepach i problem mody na egzotykę. Podczas rozlewania soku dzieci zostaną skonfrontowane z problemem powstawania śmieci, będą zastanawiać się nad przyczyną i możliwością przeciwdziałania.
Celem warsztatów jest danie dziecku instrumentu do ręki, który mu w przyszłości pozwoli dokonać świadomego wyboru produktu zdrowego i którego produkcja idzie w zgodzie z ochroną przyrody i sensownym wykorzystaniem zasobów naturalnych.   

 

Ścieżka dydaktyczna:

W kręgu natury: Ogród różnorodności i Folwark zwierzęcy

 

program edukacjiZajęcia mają na celu uzmysłowienie dzieciom naturalnego obiegu materii
w naturze na przykładzie funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego.
Warsztaty podzielone są na dwa kompleksy, na podstawie których
ukazany zostanie zamknięty obieg w gospodarstwie ekologicznym.
Pierwszy kompleks naświetla wzrost i warunki rozwoju roślin, czyli co
rośnie, jak rośnie i dzięki czemu rośnie, przy czym ostatni punkt ukazuje
już rolę zwierząt, konsumentów produkowanej paszy, jako producentów
masy organicznej warunkującej wzrost tejże paszy. Podczas warsztatów dzieci będą mogły się zapoznać z roślinami uprawianymi w ogrodzie i sadzie,
rozpoznawać nasiona różnych roślin, zobaczyć różne fazy rozwojowe, zobaczyć kompostownik, fazy dojrzewania
kompostu, przyjrzeć się dokładniej glebie i jej mieszkańcom a także obejrzeć zwierzęta gospodarskie. W efekcie
powinny zrozumieć, że w naturze nie występuje kategoria "śmieci", że nie ma rzeczy niepotrzebnych i to co dla
jednego jest zbędne (np. opadające liście dla drzewa lub przetrawione resztki pożywienia dla zwierząt), może
okazać się dla drugiego podstawą życia (te same liście lub odchody zwierzęce jako stanowisko bytowania
mikroorganizmów lub ich pokarm).
Kończąc dzieci opracują schemat obiegu zamkniętego, który zabiorą ze sobą.   

 

 

« powrót